12.10.14

Classcharts - õpilased oma käe järgi istuma kiirelt ja lihtsalt

 Olen tihti mõelnud, kuidas võiksid õpilased klassis istuda, et sellest oleks nende õppimisele kõige rohkem kasu. Seetõttu arvan, et igal õpilasel peaks olema terve õppeaasta vältel minu aines oma kindel koht. Tean, et eelnevatel õpetamisaastatel olen ma püüelnud sinna poole, kuid pole täielikult oma eesmärki saavutanud. Sellel õppeaastal võtsin omale eesmärgiks seada selle saavutamiseks aga mõned reeglid:
 1. Igal õpilasel on oma kindel koht. Enamasti lasen õpilastel oma kohad õppeaasta alguses ise valida.
 2. Õpilane vahetab oma kohta ainult siis, kui õpetaja tõstab ta teisele kohale. Kõige olulisem on sellele reeglile kindlaks jääda ja mitte lubada õpilastel teisele kohale istuda, isegi siis kui tema pinginaaber puudub ja ta peab üksi istuma.
 3. Õpilased istuvad võimalikult ees (st enne jäävad tagumised pingid tühjaks, aga eespingid mitte). Vastavalt õpilaste arvule konkreetses klassis otsustan ma, millisest reast tahapoole enam ei istuta. 
Kuigi tavaliselt lasen ma õpilastel oma kohad õppeaasta alguses ise valida (vähemalt senimaani olen seda teinud), siis sellel õppeaastal otsustasin ühe oma klassi puhul teha erandi ja tõsta nad juba kohe õppeaasta alguses enda käe järgi istuma. Põhjus on üsna lihtne: Olles seda klassi õpetanud eelnevalt 2 aastat, siis tean et klassis on mõned õpilased, kes kohe mitte ei sobi istuma mõne teise õpilase lähedale. Loomulikult võtsin ma seejuures arvesse, kellega on nad varem istunud, nende omavahelist sobimist, nende tunnis kaasa töötamist, nende tugevust matemaatikas, prillide kandmist ja veel palju erinevaid tegureid.

Algust tegin ma oma klassiplaani joonistamisega paberile:
Kuna aga õpilaste istuma sättimine tuli väga täpselt läbi mõelda, siis sai peagi selgeks, et õpilaste ümbertõstmine oleks arvutis palju lihtsam. See annab ka võimaluse tõsta õpilasi hiljem vastavalt vajadusele kiirelt ja lihtsalt ringi. Õnneks ei tulnudki mul kaua otsida, kui leidsin veebipõhise klassiplaani koostamise vahendi: http://www.classcharts.com/ .
 • Esmalt lõin omale vastavasse keskkonda kasutaja.
 • Seejärel asusin looma oma klassi laudade plaani. (Kusjuures on võimalik luua ka mitme erineva ruumi kui ka erinevate laudadega plaani).
 • Nüüd tuli luua klass ja sinna lisada õpilased vastavalt nende ees- ja perekonnanimedele. Programm määrab automaatselt õpilaste soo(isane) ja näo kujutise, mida saab aga hiljem ilusti muuta.
 • Seejärel hakkasin paigutama õpilasi vastavalt oma nägemusele istuma.
Näide, milline võiks välja näha üks lõpptulemus (antud näites lisasin õpilaste eesnimeks kas Tüdruk või Poiss ning perekonna nimede lisamisel kasutasin nummerdamist):
 Kuigi minu esialgseks eesmärgiks oli vaid oma klassiplaani loomine, siis avastasin, et sellel programmil on veel palju huvitavaid võimalusi:
 • Õpilastele saab jagada erinevaid positiivseid ja negatiivseid hinnanguid, mis aitab väga hästi kaasa õpilaste motiveerimisele. Kuigi alguses on antud ette viis positiivset ja viis negatiivset inglise keelset hinnangut, siis saab neid alati juurde lisada ja vajadusel muuta ka eesti keelseks. Lisaks sellele saab määrata mitu hinnangupalli võrra see muudab õpilase üldist hinnangut positiivsuse või negatiivsuse suunas.
 •  Random pupil - Võimaldab valida juhuslikku õpilast (tahvli juurde kutsumiseks, küsimiseks, koduse töö ettenäitamiseks jne) ning seejuures anda hinnangut õpilasele (vastas hästi, vastas keskmiselt, vastas halvasti).
 • Rearrange pupils - Võimaldab õpilased paigutada klassis juhuslikult või moodustada rühmasid. Kusjuures on võimalik endal määrata, mitu rühma moodustatakse ning kas ühes rühmas võib olla nii poisse kui ka tüdrukuid või on poiste ja tüdrukute rühmad eraldi. 
  Seega pole tegemist mitte lihtsalt klassiplaani koostamisega, vaid hoopis midagi enamat.

  1 kommentaar:

  1. Classcharts'i töövahend on lisatud ka koolielu töövahendite hulka:
   http://koolielu.ee/tools/read/403157
   Lisaks on võimalik tutvuda antud töövahendiga haridustehnoloogide 39. veebiseminaril "Koolielu uued töövahendid novembris" (alates 41.22):
   http://www.haridustehnoloogid.ee/veebiseminarid/39-veebiseminar-koolielu-uued-toovahendid-novembris/

   VastaKustuta